Arbetsmiljö och hälsa - en studie om arbetsmiljöns betydelse för hälsan

DSpace Repository

Arbetsmiljö och hälsa - en studie om arbetsmiljöns betydelse för hälsan

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Mucolli, Ylli
dc.date.accessioned 2017-06-21T06:31:54Z
dc.date.available 2017-06-21T06:31:54Z
dc.date.issued 2017 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/22861
dc.description Arbetsmiljön är en av de viktigaste bestämningsfaktorerna för vår hälsa. Olika miljöfaktorer kan ha positiva effekter på vår hälsa, men de kan också bidra till ohälsa. Studie- och yrkesvägledare i gymnasieskolor har en ojämn arbetsbelastning. Det är något som kan orsaka psykisk ohälsa på grund av stressfulla situationer som kan förekomma vid ojämn arbetsbelastning, men också fysisk ohälsa om inte arbetslokalen är ergonomiskt utformad. Syftet med den här studien var att analysera studie- och yrkesvägledares upplevelse av arbetsmiljön. De frågor som ställts är följande: Hur upplever studie- och yrkesvägledare sin arbetsmiljö? Hur upplever studie- och yrkesvägledare att hans eller hennes hälsa påverkas av sin arbetsmiljö? Studien är baserad på kvalitativa intervjuer som genomförts med sex studie- och yrkesvägledare på gymnasieskolor i Skåne. Den teoretiska bas som används för att analysera resultatet består av Antonovskys teori om KASAM och dess begrepp begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet samt Banduras Social Cognitive Career Theory (SCCT). Analysen visar i huvudsak att studie- och yrkesvägledarna upplevde sin arbetsmiljö som meningsfull eftersom de upplever att de har stort inflytande över sitt arbete. De tyckte också att deras arbetsmiljö var begriplig och hanterbar eftersom de upplevde sin arbetsmiljö som ordnad och strukturerad samt att det fanns resurser till deras förfogande. Nyckelord: Arbetsmiljö, en_US
dc.format.extent 38 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle en_US
dc.subject Arbetsmijö en_US
dc.subject Hälsa en_US
dc.subject Ergonomi en_US
dc.subject Studie- och yrkesvägledare en_US
dc.title Arbetsmiljö och hälsa - en studie om arbetsmiljöns betydelse för hälsan en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Studie- och yrkesvägledarutbildning
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics