Daglig fysisk aktivitet - blir eleverna erbjudna det?

DSpace Repository

Daglig fysisk aktivitet - blir eleverna erbjudna det?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Daglig fysisk aktivitet - blir eleverna erbjudna det?
Author Marin, Jane ; Nilsson, Anna
Date 2006
English abstract
An essay about the importance with daily physical activity.
Swedish abstract
Vårt syfte med detta arbete är att utifrån observationer, intervjuer och enkätundersökningar ta reda på hur två olika skolor arbetar för att uppfylla det strävansmål om daglig fysisk aktivitet som finns i Lpo94. Detta är något som ligger oss båda varmt om hjärtat och när vi är nyutexaminerade lärare vill vi kunna vara med och både påverka skolans arbete med daglig fysisk aktivitet, och få andra lärare på skolan att förstå hur mycket man vinner när eleverna får röra på sig.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject daglig fysisk aktivitet
motorisk utveckling
Bunkefloprojektet
Handle http://hdl.handle.net/2043/2287 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics