Marknadsföringsstrategier inom sociala medier - En fallstudie om hur Cirkus använder sig av digital marknadsföring

DSpace Repository

Marknadsföringsstrategier inom sociala medier - En fallstudie om hur Cirkus använder sig av digital marknadsföring

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Marknadsföringsstrategier inom sociala medier - En fallstudie om hur Cirkus använder sig av digital marknadsföring
Author Nedrup, Felicia
Date 2017
English abstract
The use of social media today is greater than ever, it has become part of many everyday lives and has become an increasingly common area of many companies. It is believed that there is on precise policy on how to use social media for businesses, but there are a lot of strategies on how to make use of social media for the best results. The aim is to see what the effects are of small businesses to make use of social media, this with the help of a case study on the company Cirkus. To investigate this, a qualitative interview conducted short interviews with consumers in Cirkus shops, an ad examination as well as their own observations to have been able to compile the Circus works with social media. The study has reached the conclusion that Cirkus has a well-worked approach regarding their social media, however there are some flaws. It has been noted that they are no policies or guidelines on how to use should go to. Therefore, there is room for improvement on how it ought to make use of social media.
Swedish abstract
Användningen av sociala medier är idag större än någonsin, det har blivit en del av mångas vardag och det har även blivit ett alltmer omtalat område hos många företag. Trots detta finns den ingen exakt policy om hur sociala medier ska användas för företag, men det finns en hel del strategier om hur man kan använda sig utav sociala medier för att nå bäst resultat. Studien syftar till att undersöka hur mindre företag arbetar med sociala medier, detta med hjälp av en fallstudie på företaget Cirkus. För att undersöka detta har en kvalitativ intervju genomförts, korta intervjuer med konsumenter i Cirkus butiker, en annons undersökning samt egna iakttagelser för att kunnat sammanställa hur Cirkus arbetar med sociala medier. Studie har kommit fram till att Cirkus har ett väl fungerade arbetssätt gällande deras sociala medier, dock finns det en del brister. Det har uppmärksammats att det inte finns några strategier eller riktlinjer om hur användningen bör gå till. Därför finns det möjlighet till förbättringar kring hur det borde använda sig av sociala medier.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 54
Language swe (iso)
Subject Sociala medier
Instagram
Facebook
Marknadsföring
Strategier
Handle http://hdl.handle.net/2043/22874 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics