Ledarkompetenser för ett effektivt ledarskap - ur ett ledarperspektiv

DSpace Repository

Ledarkompetenser för ett effektivt ledarskap - ur ett ledarperspektiv

Details

Files for download
Icon
Kandidatexamen om ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Ledarkompetenser för ett effektivt ledarskap - ur ett ledarperspektiv
Author Barakat, Mariam ; Johansson, Nelly
Date 2017
English abstract
The interest in examining effective leadership has increased, due that it is a complex question. Effective leadership can be seen from three different perspectives; effective leadership as a trait, relationship or process. Organizations who wants to be sustainable need to choose and develop effective leaders. Therefore, there is a need to possess different leader competencies to achieve an effective leadership. That leads to the purpose of this study, to examine which leader competencies that are necessary for an effective leadership with the basis in trait, relationship and process. This study was conducted in form of a case study, with a deductive approach and with essence of an iterative process. The theoretical framework used for this study was a customized framework based on different leader competencies from Three Skills Approach, Skills model, and other identified leadership competencies by the researchers Yukl and Northouse. Data were collected through three interviews, three observations and a survey. The interviews and observations was conducted with three different leaders, and the survey was conducted by the leader’s coworkers used as a complement to the other collecting methods. The data was then analyzed qualitative together based on effective leadership as a trait, relationship and process. The conclusion and result of this study is that the three perspective of an effective leadership are dependent on each other and that there are several leader competencies, from each perspective, that are necessary for an effective leadership. The leader competencies that are necessary for an effective leadership are; (1) Be able to take responsibility & learn from mistakes, (2) be changeable & flexible, (3) cooperate & work together, (4) balance your feelings with the feelings of others, (5) create a working climate with trust, (6) take care of internal relationships, (7) show empathy, (8) listen & be responsive, (9) convey a clear strategy, (10) set clear goals and (11) focus on solutions. To handle stress & understand the consequences (12) is only necessary depending on the situation.
Swedish abstract
Intresset för att undersöka effektivt ledarskap har ökat, eftersom att det är en komplex fråga. Effektivt ledarskap kan ses utifrån tre olika perspektiv; effektivt ledarskap som egenskap, relation eller process. Organisationer som vill vara hållbara behöver välja och utveckla effektiva ledare. Därmed finns ett behov av att besitta olika ledarkompetenser för att uppnå ett effektivt ledarskap. Det leder fram till studiens syfte vilket är att undersöka vilka ledarkompetenser som är nödvändiga för ett effektivt ledarskap utifrån egenskap, relation och process. Den här studien genomfördes i form av en fallstudie med ett deduktivt förhållningssätt med inslag av en iterativ process. Den teoretiska referensramen som användes för den här studien var ett eget utformat ramverk, som baserades på olika ledarkompetenser inom Three Skills Approach, Skills Model och anda identifierade ledarkompetenser av forskarna Yukl och Northouse. Data samlades in genom tre intervjuer, tre observationer och en enkät. Intervjuerna och observationerna genomfördes med tre olika ledare, och enkäten genomfördes av ledarnas medarbetare som användes som ett komplement till de andra insamlingsmetoderna. Data analyserades sedan kvalitativt tillsammans, baserat på effektivt ledarskap som egenskap, relation och process. Slutsatsen och resultatet av den här studien är att de tre perspektiven på ett effektivt ledarskap är beroende av varandra och att det finns flera ledarkompetenser, från varje perspektiv, som är nödvändiga för ett effektivt ledarskap. Ledarkompetenserna som är nödvändiga för ett effektivt ledarskap är; (1) Kunna ta ansvar & lära av sina misstag, (2) vara förändringsbenägen & flexibel, (3) samarbete & samverkan, (4) balansera sina känslor med andras känslor, (5) skapa ett arbetsklimat med tillit, (6) vårda interna relationer, (7) visa empati, (8) lyssna & vara lyhörd, (9) förmedla en tydlig strategi, (10) sätta upp tydliga mål och (11) att fokusera på lösningar. Att hantera stress & förstå konsekvenserna (12) är endast nödvändig beroende på situation.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Effective leadership
Leadership
Leader competencies
Trait
Relationship
Process
Handle http://hdl.handle.net/2043/22894 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics