Studie- och yrkesvägledares stöd för att förhindra avhopp på gymnasiet

DSpace Repository

Studie- och yrkesvägledares stöd för att förhindra avhopp på gymnasiet

Details

Files for download
Icon
Studie- och yrkes ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Studie- och yrkesvägledares stöd för att förhindra avhopp på gymnasiet
Author Alkan, Melis ; Johansson Lopez, Sara
Date 2017
Swedish abstract
Avhopp på gymnasiet orsakar problem i samhället och stöd i form av vägledning lyfts som en viktig faktor för att förhindra avhopp. Dock tycks avhoppare sakna detta under studietiden. Denna uppsats undersöker avhoppares syn, utifrån egna erfarenheter, på studie- och yrkesvägledare som ett stöd för dem under studietiden för att förhindra avhopp på gymnasiet. Syftet med uppsatsen är att undersöka avhoppares upplevelser av stöd från studie- och yrkesvägledare under studietiden. För att uppfylla syftet och frågeställningen använde vi kvalitativ metod genom att intervjua sex personer mellan sexton och tjugofem år som har hoppat av gymnasiet. Teoretiska begrepp som vi använde för att analysera resultatet var följande: begriplighet, hanterbarhet, meningsfullhet, levnadsrum, preventive, reintegrative och recovery. Det resultat som framkommit är att avhoppare anser att aktivt lyssnande, motivation och konsekvenstänkande är faktorer som studie- och yrkesvägledare har behövt vara ett större stöd i för att förhindra avhopp. En bra relation till studie- och yrkesvägledaren anser de behöver präglas mer utav en så kallad neutral relation där makt, bedömning eller uppfostring inte påverkar relationen och vägledningen. För att kunna förhindra avhoppen ansåg respondenterna även att studie- och yrkesvägledare behöver få mer tid att träffa elever samt att de behöver samarbeta mer med skolpersonal och andra betydelsefulla personer.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject avhoppare
avhopp
gymnasiet
stöd
studie- och yrkesvägledare
Handle http://hdl.handle.net/2043/22899 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics