Högläsning i förskolan - En studie om förskolepedagogers tankar och arbetssätt kring högläsningsaktiviteter

DSpace Repository

Högläsning i förskolan - En studie om förskolepedagogers tankar och arbetssätt kring högläsningsaktiviteter

Details

Files for download
Icon
Examensarbete
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Högläsning i förskolan - En studie om förskolepedagogers tankar och arbetssätt kring högläsningsaktiviteter
Author Åkesson, Maria
Date 2017
Swedish abstract
Syftet för studien var att undersöka hur förskolepedagoger tänker och arbetar kring högläsning, samt om och när barnen görs delaktiga och får ha inflytande kring lässtunden. Med utgångspunkt i syftet genomfördes semistrukturerade intervjuer med sex stycken pedagoger på tre olika förskolor. Därefter har materialet från intervjuerna tolkats genom begreppen barns delaktighet och inflytande samt högläsning och språkutveckling. Utifrån det här visade studiens resultat att högläsning i stort sett förekommer dagligen, men att däremot pedagogernas syfte och arbetssätt skiljer sig åt. Vidare framgick det från intervjuernas resultat att barnens möjlighet till delaktighet och inflytande under högläsningsaktiviteter också var varierat, beroende på om lässtunden var planerad eller skedde spontant.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject delaktighet
högläsning
inflytande
språkutveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/22904 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics