Filtrerade flöden – en studie om internetanvändares kunskap, inställning och oro för personalisering

DSpace Repository

Filtrerade flöden – en studie om internetanvändares kunskap, inställning och oro för personalisering

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Filtrerade flöden – en studie om internetanvändares kunskap, inställning och oro för personalisering
Author Henriksson, Linnea
Date 2017
Swedish abstract
Personalisering av webbaserade tjänster är en stor del av dagens digitala vardag. Utan personalisering hade det varit svårt för användare att snabbt hitta det de letar efter då det finns så pass mycket information på webben idag. Det har i tidigare studier framkommit att användare har en bättre inställning till webbsidor som använder personalisering (Lavie et al., 2010). Samtidigt visar andra studier på att användare är oroliga för att det samlas in data om dem (Seungsin et al., 2015). Insamling av personlig data krävs för att personalisering ska gå att genomföra. Därav behandlar denna studie de båda aspekterna oro och inställning för att undersöka sambandet mellan dem. Även kunskap om personalisering undersöks för att se om detta påverkar de andra variablerna. Studien mäter kunskap, inställning och oro för personalisering, insamling av personlig data samt effekter av personalisering. Dessa ställs mot varandra samt att statistiska samband undersöks mellan aspekterna. Studien är genomförd med en kvantitativ metod, med enkät som verktyg. I enkäten deltog 150 stycken respondenter. Resultaten visar att respondenterna generellt är positivt inställda till personalisering av tjänster, de är inte speciellt oroade över insamling av personlig data samt att de har en medelnivå av kunskap. Dessutom visar resultatet på att det finns svaga samband mellan inställning och oro samt mellan inställning och kunskap. Mellan kunskap och oro finns det inga samband att tyda.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 49
Language swe (iso)
Subject Personalisering
Kunskap
Inställning
Oro
Filterbubbla
Handle http://hdl.handle.net/2043/22916 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics