The way ahead - How newly arrived immigrant women perceive their career opportunities in Sweden.

DSpace Repository

The way ahead - How newly arrived immigrant women perceive their career opportunities in Sweden.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title The way ahead - How newly arrived immigrant women perceive their career opportunities in Sweden.
Author Hellgren, Matilda ; Malmros, Stephanie
Date 2017
Swedish abstract
Studien fokuserar på nyanlända kvinnor och hur de ser på sina möjligheter till arbete och vidare studier i Sverige. I dagsläget har nyanlända kvinnor i Sverige en längre väg ut i arbetslivet och till vidare studier än nyanlända män, samtidigt som nyanlända som grupp har större svårigheter att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden är inrikes födda. Syftet med studien är att undersöka hur nyanlända kvinnor ser på sina karriärutvecklingsmöjligheter i Sverige. Utifrån syftet har vi valt att formulera följande frågeställningar: • Vilken roll spelar de nyanlända kvinnornas bakgrund i relation till hur de ser på sina karriärutvecklingsmöjligheter i Sverige? • Kan mönster utskiljas mellan de nyanlända kvinnornas upplevda självförmåga, deras bakgrund och hur de ser på sina karriärutvecklingsmöjligheter i Sverige? • Hur upplever de nyanlända kvinnorna sina karriärutvecklingsmöjligheter på den svenska arbetsmarknaden utifrån etableringsprocessen på SFI? Val av teoretisk förankring i studien är begrepp från sociologen Pierre Bourdieu vilka innefattar habitus och kapital. Studien bygger även på teoretiska begrepp från Phil Hodkinson och Andrew C. Sparkes (1997) teori The Careership Theory och Robert W. Lent, Steven D. Brown och Gail Hacketts (2002) teori Social Cognitive Career Theory. Studien har en kvalitativ ansats där djupgående intervjuer har genomförts med åtta nyanlända kvinnor som läser svenska för invandrare (SFI). Studiens huvudresultat visar att de nyanlända kvinnorna som läser på SFI ser liknande och i vissa fall större karriärutvecklingsmöjligheter i Sverige jämfört med i deras hemländer. De menar även att för att de ska kunna skaffa ett arbete och eller vidare studier behöver de lära sig det svenska språket och att det är det största hindret. Ett mönster har kunnat urskiljas mellan de nyanlända kvinnornas bakgrund, tidigare erfarenheter och deras upplevda självförmåga, samt att kvinnorna med kort eller ingen arbetslivserfarenhet och studiebakgrund hade läst längre tid på SFI än kvinnorna med högre utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet. Nyckelord: Högre utbildningsbakgrund, Karriärutveckling, Migration, Nyanlända kvinnor, SFI.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Högre utbildningsbakgrund
Karriärutveckling
Migration
Nyanlända kvinnor
SFI
Handle http://hdl.handle.net/2043/22918 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics