Hur reagerar barn på produktplacering i barnfilm?

DSpace Repository

Hur reagerar barn på produktplacering i barnfilm?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Hur reagerar barn på produktplacering i barnfilm?
Author Andersson, Ellinor
Date 2017
English abstract
This is an essay written at the faculty of Technology and Society at Malmö University. The purpose of this paper is to investigate how different product placements is displayed in films made for children. The work should also contribute to an increased understanding of how children respond to product placement by highlighting children's stories and views about the phenomenon. The purpose is also to compare and analyze the result with existing theory of the impact of product placement and cognitive development. Fifteen children have participated in the work through a collaboration with a school. The children participated in group interviews consisted of three children in each group. The basis of each interview was built around material containing product placements which was extracted from existing children movies. The result shows how the children responded to the different product placements during the group interviews. From the children’s different reactions, it is possible to draw parallels to their cognitive development. There is a noticeable difference between the younger and the older children is when it comes to a deeper reasoning and understanding of the real motifs behind product placement.
Swedish abstract
Detta är ett examensarbete som är skrivet vid fakulteten Teknik och Samhälle på Malmö högskola. Syfte med studien är att bidra till en ökad förståelse kring hur barn reagerar på olika produktplaceringar i barnfilm samt undersöka samband till den kognitiva utvecklingen. Detta genom att lyfta fram barns tankar och åsikter kring fenomenet. För att uppnå detta syfte behöver även filmmaterial från barnfilmer undersökas för att visa på hur olika produktplaceringar kan se ut i filmer som riktar sig mot barn. Femton barn har deltagit i studien genom ett samarbete med en skola. Barnen deltog i gruppintervjuer som bestod av tre barn i varje grupp. Grunden för varje intervju byggdes kring filmmaterial från barnfilmer som innehöll produktplaceringar. Resultatet visar på hur barnen reagerat på de olika produktplaceringarna de fått betrakta under gruppintervjun. Ur barnens reaktioner går det att dra paralleller till deras kognitiva utveckling. Där finns en märkbar skillnad mellan de yngre och de äldre barnen är när det kommer till ett djupare resonemang och en förståelse kring produktplacerings bakomliggande motiv.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject Film
Produktplacering
Reklam
Barn
Kognitiv utveckling
Jean Piaget
Konsumtion
Handle http://hdl.handle.net/2043/22942 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics