Utbrändhet bland sjuksköterskor

DSpace Repository

Utbrändhet bland sjuksköterskor

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Utbrändhet bland sjuksköterskor
Author Zeqiri, Luljeta
Date 2006-03-30
English abstract
The burnout cause human suffering, cost time and money and labour. The aim of this quantitative study was to identify the factors in nurse’s work, which can contribute to cause a state of exhaustion called burnout. Scientific research reports were examined and 10 are presented in the study. The results show four themes that are factors of importance for burnout among nurses; deficiencies in the psychosocial work environment, imbalance between demands and resources, organisation and leadership, and knowledge and education. The nurse who works in an organization without supporting from leadership, are not satisfied with their work. The nurse who have not balance between demands and influence in their work, get burnout. The nurses who get good social support at work and outside work and increased knowledge about what the unit they work in are specialized in, are the nurses who least get burnout.
Swedish abstract
Utbrändhet orsakar mänskligt lidande, kostar mycket tid, pengar och arbetskraft. Syftet med denna kvantitativlitteraturstudie var att identifiera arbetsfaktorer som bidrar till att sjuksköterskan blir utbränd. Vetenskapliga artiklar granskades och 10 stycken redovisas i resultatet. Resultatet visar fyra tema som är faktorer av betydelse för utbrändhet hos sjuksköterskor; brister i den psykosociala arbetsmiljön, obalans mellan krav och resurser, organisation och ledarskap samt kunskap och utbildning. De sjuksköterskor som arbetar i en organisation utan ett stöttande ledarskap, är inte tillfredställda med sitt arbete. Sjuksköterskor som inte har balans mellan psykiska krav och påverkningsmöjligheter, blir utbrända. De sjuksköterskor som får utbildning i ökad kunskap inom sitt arbetsområde är de sjuksköterskor som blir minst utbrä
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject burnout
nurses
risk factors
stress
Handle http://hdl.handle.net/2043/2296 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics