"Det kan ju hända vad som helst." En trygghetsmätning i Kristianstad centrum.

DSpace Repository

"Det kan ju hända vad som helst." En trygghetsmätning i Kristianstad centrum.

Details

Files for download
Icon
Kandidatuppsats i ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title "Det kan ju hända vad som helst." En trygghetsmätning i Kristianstad centrum.
Author Cronholm, Sandra ; Hägerklint, Emma
Date 2017
English abstract
The purpose of this paper is to study the fear of crime in Kristianstad city center. This is done by using a web survey and a focus group. The participants are older than 18 years and are spending time in Kristianstad city center. The study examines if, where, when and why people feel unsafe and if differences can be found between groups of individuals over time and space. The aim of this study is also to examine what consequences fear of crime has on an individual level. The results show that the type of physical disorder that effects the fear of crime most in Kristianstad city center is bad lighting. Women and younger participants are in general most fearful. The participants state that evenings and nights are the time of day when fear of crime is the highest. They also state that the areas with the highest level of fear of crime are “Tivoliparken”, “Galleria Boulevard” and the “Central station”.
Swedish abstract
Denna studies syfte är att studera tryggheten i Kristianstad centrum. Detta sker via en webbaserad enkät samt genom en fokusgruppsintervju. Respondenterna och deltagarna är över 18 år och alla rör sig i Kristianstad centrum. Det som undersöks är om, var, när och varför dessa individer är otrygga och om detta skiljer sig mellan grupper av individer över tid och rum. Studien undersöker också vilka konsekvenser otryggheten kan leda till för individen. Resultatet visar att den form av fysisk oordning som påverkar individernas trygghet mest i Kristianstad centrum är dålig belysning. Kvinnor och yngre är över lag de som uppger en högre nivå av otrygghet. Deltagarna i studien är eniga om att kvälls- och nattetid är den tid på dygnet som upplevs mest otrygg. Resultatet visar också att många upplever att ”Tivoliparken, ”Galleria Boulevard” och centralstationen är de mest otrygga platserna i Kristianstad centrum.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Centrum
Fokusgruppsintervju
Trygghetsmätning
Otrygghet
Webbenkät
City center
Fear of crime
Focus group
Measuring fear of crime
Web survey
Handle http://hdl.handle.net/2043/22982 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics