Hur ser en gymnasieklass på laborationer i matematik?

DSpace Repository

Hur ser en gymnasieklass på laborationer i matematik?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hur ser en gymnasieklass på laborationer i matematik?
Author Lidén, Stefan
Date 2006
Swedish abstract
Under lärarutbildningen på Malmö högskola har larmrapporter kommit i massmedia om elevers bristande kunskaper och deras negativa attityd till matematiken. Det laborativa arbetssättets betydelse har ofta betonats för att förse eleverna med en visuell bild. I studien ingår 27 elever där syftet är att undersöka genom en explorativ metod hur elever ser på laborationer i matematik. Eleverna läser första året på naturvetenskapliga programmet på en gymnasieskola i nordvästra Skåne. Studien visar att endast fem elever har laborerat och de flesta tror att laborationer är ett bra alternativt arbetssätt till den ”vanliga” matematiken. Vidare visar studien att eleverna anser att laborationer kan få fler att tycka om matematik och ge nya kunskaper samt att förstå matematik bättre. Allmänt anser eleverna att de lärde sig något av att laborera och att de blev motiverande av detta arbetssätt. Studien visar även att eleverna bedömer att de saknade förväntningar på laborationen men de flesta kan tänka sig att laborera igen. Vidare visar studien att eleverna uppfattar laborationerna som roliga och viktiga. Ingen elev bedömde det som oviktigt att laborera.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject attityder
laborationer
matematik
motivation
problemlösning
Handle http://hdl.handle.net/2043/2299 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics