Musiken har ett rytmiskt driv i språket - en kvalitativ studie om musikens påverkan på den tidiga språkutvecklingen

DSpace Repository

Musiken har ett rytmiskt driv i språket - en kvalitativ studie om musikens påverkan på den tidiga språkutvecklingen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Musiken har ett rytmiskt driv i språket - en kvalitativ studie om musikens påverkan på den tidiga språkutvecklingen
Author Thern, Julia ; Nilsson, Sophie
Date 2017
Swedish abstract
Syftet med detta examensarbete är att synliggöra hur musiken i förskolan kan fungera som verktyg för barnets språkutveckling samt att undersöka ett urval av pedagogers syn på detta. Det empiriska materialet har vi fått fram genom att intervjua verksamma förskollärare samt genom att observera musikaktiviteter på en förskola i södra Skåne. Resultatet visar på att musiken på flera sätt kan fungera som ett språkutvecklande verktyg, de observerade och intervjuade pedagogerna använder aktivt och medvetet musiken för att stimulera barnens språkutveckling. Analysen har genomförts utifrån det sociokulturella perspektivet samt Carl Orffs musikpedagogiska idé. Denna sattes i relation till tidigare forskning som gjorts om barnets musik- och språkutveckling, samt hur de två påverkar varandra.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject barn
förskola
musik
pedagog
språkutveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/23014 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics