Elevers och lärares åsikter om nivågruppering

DSpace Repository

Elevers och lärares åsikter om nivågruppering

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elevers och lärares åsikter om nivågruppering
Author Dahlberg, Christina
Date 2006
Swedish abstract
Syftet med undersökningen är att få en uppfattning om vad elever och lärare på ett yrkesinriktat program på gymnasiet anser om nivågruppering. I arbetet definieras olika former av differentiering, och för- och nackdelar med nivågruppering redovisas. Svaren på enkätundersökningar visar elevers och lärares åsikter om nivågruppering. Ungefär hälften av eleverna var positiva till nivågruppering. Eleverna har möjlighet att byta grupp och rörligheten av elever mellan nivågrupperna var relativt stor. De flesta elever tyckte att engelska är ett viktigt ämne, något som troligen gör dem mera motiverade, oavsett vilken grupp de tillhör. Både lärare och elever ansåg att en stor fördel med nivågruppering är att arbetstakten kan anpassas efter vilken kunskapsnivå eleven befinner sig på. Lärarna trodde att eleverna var mer positiva till nivågrupperinig än vad elevenkäten visade. Någon skriftlig utvärdering av vad eleverna tycker om nivågruppering utförs inte på skolan.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject nivågruppering, differentiering, gymnasiet, engelska
Handle http://hdl.handle.net/2043/2305 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics