”Det räcker att någon tittar lite konstigt på någon annan” Konflikter och konflikthantering i fritidshemmet Conflicts and conflict management in leisure-time centres

DSpace Repository

”Det räcker att någon tittar lite konstigt på någon annan” Konflikter och konflikthantering i fritidshemmet Conflicts and conflict management in leisure-time centres

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ”Det räcker att någon tittar lite konstigt på någon annan” Konflikter och konflikthantering i fritidshemmet Conflicts and conflict management in leisure-time centres
Author Lindberg, Filiph ; Andersen, Michael
Date 2017
Swedish abstract
Syftet med vårt examensarbete är att belysa vilka konflikter som är vanligast på fritidshemmet och vilka bakomliggande orsaker som eventuellt kan identifieras. Studien undersöker även hur pedagoger arbetar när en konflikt uppstår. Vi utförde intervjuer med åtta barn och två pedagoger på en skola i en större stad i södra Sverige. Vi använde oss av kvalitativ metod, i form av gruppintervjuer och observationer. I teoridelen redogör vi för olika begrepp så som konflikt, konflikthantering och kommunikation. Vi går också igenom olika metoder för att hantera konflikter samt teorier kring varför konflikter uppstår. Resultatet av intervjuerna visade på att barn och pedagoger upplever konflikter som högljudda eller fysiska och tänker sällan på de tysta konflikterna. Intervjuerna visade också på att orsaken till att konflikter uppstod var oklarheter i regler för olika aktiviteter eller helt enkelt missförstånd. Observationstillfällena visade att det fanns flera bakomliggande orsaker till att konflikter uppstod än de som nämndes under intervjuerna. Vi uppmärksammade även under vår studie att kommunikation är betydelsefullt vid konflikter och konflikthantering. Nyckelord: Kommunikation, konflikter, konflikthantering, medling.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Conflicts
Communication
Konflikthantering
medling
konflikt
Fritidshem
Leisure-time centres
Handle http://hdl.handle.net/2043/23077 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics