Loyalty program in a collegial sports context: promoting student fan behavior through rewards strategies

DSpace Repository

Loyalty program in a collegial sports context: promoting student fan behavior through rewards strategies

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Loyalty program in a collegial sports context: promoting student fan behavior through rewards strategies
Author Lundmark, Max
Date 2017
English abstract
Author: Max Lundmark Handlers: Bo Carlsson, Gun Normark. Keywords/main concepts: Loyalty/rewards programs, reinforcement, consumer behavior. Purpose: The study aimed to examine how American universities use sports loyalty programs. This will be done by studying the purpose of why schools use a program, and how this affects what rewards strategies they apply to reinforce a certain student behavior at their sports events. Methodology: The study is based on a qualitative research method. Interviews were conducted with representatives at four American universities. Analysis was done using grounded theory. Theoretical framework: The study’s theoretical framework is based on concepts from psychology and marketing research. Empirical presentation: Presents data from the conducted interviews. Results and conclusion: The findings indicated that a university’s purpose of running a program strongly affects what rewards strategies they use. However, the schools included in this study tended to promote similar kind of behavior and use the same types of rewards. This was explained by their similar characteristics. The study also added knowledge to why an American university use a loyalty program. Findings showed that the benefits of using a program was strongly related to attracting new students, which is fundamental for any university. Lastly, the study also contributed to research on loyalty programs by identifying certain issues with connecting findings to established theories.
Swedish abstract
Författare: Max Lundmark Handledare: Bo Carlsson, Gun Normark. Nyckelord: Loyalty/rewards programs, reinforcement, consumer behavior. Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur amerikanska universitet använder lojalitetsprogram. Detta görs genom att studera universitetens syfte med att använda lojalitetsprogram, och hur det påverkar vilka strategier de använder för att uppmuntra ett visst beteende i samband med sportevenemang. Metod: Studien tillämpar en kvalitativ forskningsmetod. Representanter från fyra amerikanska universitet intervjuades i samband med studien. Analysen utfördes utifrån teorin grounded theory. Teori: Studiens teoretiska ramverk utgår ifrån begrepp från psykologi- och marknadsföringsforskning. Empirisk presentation: Presenterar datainsamlingen. Resultat och slutsats: Studiens resultat indikerade att ett universitets syfte med att använda ett lojalitetsprogram starkt påverkar vilka belöningsstrategier som används. Däremot så tenderade skolorna i studien att uppmuntra liknande beteende och använda samma typ av belöningar inom deras program. Detta berodde universitetens liknande karaktärsdrag. Studien utvecklade också förståelsen kring varför ett amerikanskt universitet använder sig utav lojalitetsprogram. Resultatet visade att fördelarna av att använda ett program kunde bidrog till att locka nya studenter, vilket är fundamentalt för ett universitet. Slutligen så går det att argumnetera för att studien också bidorg med ökad kunskap inom det vetenskapliga undersökningsområdet genom att identifiera vissa svårigheter med att relatera empirin till etablerade teorier.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 64
Language eng (iso)
Subject College sports
Loyalty programs
Psychology
Handle http://hdl.handle.net/2043/23084 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics