Skolgård - Lekgård

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Heimer, Heléne
dc.contributor.author Ingvarsson, Karolina
dc.date.accessioned 2006-04-03T14:24:23Z
dc.date.available 2006-04-03T14:24:23Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/2308
dc.description.abstract Vi har i arbetet undersökt skillnader och likheter i leken på två skolgårdar, vi har med undersökningen velat studera samspelet mellan skolgårdsmiljöns utformning och barns lek, och om det finns lekar som hänger ihop med den uppbyggnad den specifika skolgården har. Vår frågeställning har under arbetets gång varit; Hur ser skolgårdsmiljön ut? Vad leker barnen? Vilka skillnader och likheter finns det i leken på de olika skolgårdarna? Hur ser pedagogen på skolgården och leken där? Undersökningen har genomförts med hjälp av observationer av barns lek på skolgården, kompletterat med intervjuer av barn om hur de ser på sin skolgård och vad de brukar göra där. Vi har valt att intervjua barnen för att se hur våra observationer stämmer med det barnen berättar för oss. Vidare har vi skickat ut en enkät till pedagogerna för att få med deras syn på skolgården och dess betydelse för barnens lek. Vår undersökning har visat att skolgårdens uppbyggnad och utformning har stor betydelse för leken som bedrivs där. Vi har sett en stor skillnad när det gäller regellek och rollek, även om båda typer av lekar är representerade på skolgårdarna så har skolgårdens utformning och uppbyggnad visat sig påverka. en
dc.language.iso swe
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject Barns miljö sv_SE
dc.subject frilek sv_SE
dc.subject regellek sv_SE
dc.subject rollek sv_SE
dc.subject skolgård sv_SE
dc.title Skolgård - Lekgård en
dc.type M2 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Lärarutbildning: Barndoms- och ungdomsvetenskap
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics