Asien – en målarduk för europeisk historia? En analys av framställningen av asiatiska länder i historieläroböcker

DSpace Repository

Asien – en målarduk för europeisk historia? En analys av framställningen av asiatiska länder i historieläroböcker

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Asien – en målarduk för europeisk historia? En analys av framställningen av asiatiska länder i historieläroböcker
Author Robertsson, Christoffer ; Andersson, Arvid
Date 2017
Swedish abstract
Läroböcker har en central roll i undervisningen i den svenska skolan och undersökningar visar att eleverna värderar läroböckernas framställning som sann utan vidare kritiskt tänkande. Det är västerlandet, främst Europa och USA, som står i läroböckernas fokus och en utredning från 2006 menar att svenska läroböcker är vinklade till västerlandets fördel och andrafierande gentemot övriga världen. Med tanke på den ekonomiska och politiska maktposition som asiatiska länder både har och haft genom historien, undersökte vi hur framställningen av asiatiska länders historia ser ut i historieläroböcker på gymnasial nivå. Detta gjordes genom att både kvalitativt och kvantitativt analysera innehållet i fem historieläroböcker. Själva texten analyserades i den kvalitativa delen och här användes ett analysverktyg format efter begreppen eurocentrism, orientalism och orientalistiska klausuler. Dessa tre begrepp användes eftersom de är teorier om processer som alla bidrar till västerlandets position som vi och asiatiska länders position som dem. Den kvantitativa delen bestod av att mäta utrymmet som västerlandet kontra asiatiska länder får i både antal sidor och textstycken. De slutsatser vi kunnat dra från resultatet är att de analyserade läroböckerna består till största del av historia skriven med ett västerländskt perspektiv. Framställningen av asiatiska länder är många gånger andrafierande och vi har kunnat identifiera eurocentrism, orientalism och orientalistiska klausuler i de olika läroböckerna. Trots att den asiatiska historien ofta är skriven ur ett västerländskt perspektiv får asiatiska länder mycket utrymme i relation till det utrymme som ges övriga världsdelar.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 45
Language swe (iso)
Subject andrafiering
asiatiska länder
Asien
eurocentrism
historia
läroböcker
orientalism
orientalistiska klausuler
västerlandet
Handle http://hdl.handle.net/2043/23105 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics