Byggarbetsplatsens teknikhandbok 2017

DSpace Repository

Byggarbetsplatsens teknikhandbok 2017

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Book
Title Byggarbetsplatsens teknikhandbok 2017
Author Persson, Mats
Date 2017
English abstract
A technical handbook written for everyone at the construction site, but also useful for others in the construction industry. The book deals with the usual components of work in the construction of residential and commercial buildings. It contains important points to keep in mind with reference to additional information, It also deals with general requirements of the construction process, quality, environment, occupational health, news, innovations and more.
Swedish abstract
En teknisk handbok skriven för alla på en byggarbetsplats men även användbar för andra i byggsektorn. Boken behandlar vanligt förekommande arbetsmoment vid byggande av bostäder och lokaler. Den innehåller viktiga punkter att tänka på med hänvisning till ytterligare infromationskällor. Dessutom behandlas allmänna krav på byggprocessen, kvalitet, miljö, arbetsmiljö, nyheter, innovationer med mera.
Link https://publikationer.sverigesbyggindustrier.se/sv... (external link to publication)
Publisher Sveriges Byggindustrier
ISSN 1652-6384
Language swe (iso)
Subject Teknikhandbok
Byggarbetsplats
Kvalitet
Arbetsmiljö
Byggnadsteknik
Technology
Research Subject Categories::TECHNOLOGY
Handle http://hdl.handle.net/2043/23127 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics