Challenges in the Eco-tourism Industry in Santa Teresa, Costa Rica

DSpace Repository

Challenges in the Eco-tourism Industry in Santa Teresa, Costa Rica

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Challenges in the Eco-tourism Industry in Santa Teresa, Costa Rica
Author Bengtsson, Hanna ; Folkeryd, Felicia
Date 2017
English abstract
A certain responsibility is accompanying the substantial impact which the tourism industry is generating. The impacts are constantly expanding due to the growing population, globalization, and economic welfare. An emerging discussion about the challenges to develop sustainable tourism is not only important but also imperative, especially in countries which are dependent on tourism as their main source of income. This field study is founded on the theoretical framework of eco-tourism which is built on the debate regarding if the eco-tourism industry can be sustainable. The data collected is based on qualitative methods, using mainly semi-structured and informative interviews along with observations in Costa Rica in the village of Santa Teresa. The purpose of the field study was to investigate eco-tourism and the tourists’ opportunities to travel sustainable in Santa Teresa. Specifically, the study strived to identify attributes that are hindering the eco-tourists from traveling sustainably. The main study object were, according to the Costa Rican Certification for Sustainable Tourism (CST), the industry's main factors, the sustainable behaviour of the tourist and the strong infrastructure of the host country. The findings of the field study aim to contribute with relevant information on how to locally improve practices to reach a sustainable development of eco-tourism in Santa Teresa. The result revealed a shortage in adequate opportunities for the tourist to travel sustainable according The International Ecotourism Society (TIES) criteria for being an eco-tourist. Factors were identified to be insufficient infrastructure, due to the suddenly emerging influx of tourists as well as the Costa Rican governments stagnation and inability to approach the subsequent consequences. Even though, indications also showed a willingness to improve the industry. In order to assure a sustainable development in Santa Teresa, and further Costa Rica, such negative attributes need to be addressed in order to handle the intangible and tangible tourism in this ongoing growing context.
Swedish abstract
Ett visst ansvar medföljer den omfattande inverkan som turism har på den globala omgivningen. Effekterna industrin genererar utökas kontinuerligt på grund av den rådande befolkningstillväxten, globaliseringen och det medföljande ekonomiska välståndet. För en långsiktig hållbar utveckling av ekoturism industrin krävs det att de existerande utmaningarna uppmärksammas, vilket är nödvändigt, framför allt i länder vars primära inkomstkälla utgörs av turism. Följande fältstudie är grundad på ett teoretiskt ramverk som har sitt ursprung från problematiken gällande om det är möjligt att föra en framgångsfull eko-turism industri utan att generera negativa konsekvenser. Studien är kvalitativ och utgörs av semistrukturerade och informativa intervjuer tillsammans med observationer utförda i Costa Rica, men främst i orten Santa Teresa beläget i Costa Rica. Fältstudien syftar till att studera eko-turism samt att undersöka vilka förutsättningar det finns för en turist att resa hållbart i Santa Teresa. Vidare, avser studien till att identifiera de brister som försvårar turistens möjligheter till hållbart resande. För att ta reda på detta var studiens främsta fokus att studera enligt Certification for Sustainable Tourism (CST), industrins två viktigaste faktorer, turisternas beteende och Santa Teresas hållbara erbjudande. Studiens resultat avser att bidra med information som kan stärka industrin och bidra till en positiv och hållbar utveckling. Resultatet av fältstudien identifierade en diskrepans mellan turisternas förutsättningar till att resa hållbart och The International Ecotourism Society (TIES) kriterier för att resa som en eko-turist. Bristfälliga faktorer som identifierades, tolkades bero på en ineffektiv infrastruktur, vilket i sin kan vara ett resultat av den snabbt ökande tillkomsten av turister till orten. Den rådande situationen har resulterat i att arbetet med turismens konsekvenser har stagnerat på grund av otillräckliga resurser. Bland den identifierade komplexitet av industrin, kunde fältstudien identifiera en vilja bland industrins involverade aktörer att föra hållbara beslut men vilka begränsas av en otillräcklig infrastruktur. För att möjliggöra en hållbar utveckling av ekoturism i Santa Teresa behövs industrins negativa faktorer uppmärksammas och åtgärdas.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 51
Language eng (iso)
Subject Eco-tourism
Limitations
Opportunities
Infrastructure
Sustainable behavior
Santa Teresa (Costa Rica)
Handle http://hdl.handle.net/2043/23138 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics