Friisgatan - unikum eller ny stadsbyggnadsnorm. En fallstudie om fysiska egenskaper på en stadsgata i Malmö

DSpace Repository

Friisgatan - unikum eller ny stadsbyggnadsnorm. En fallstudie om fysiska egenskaper på en stadsgata i Malmö

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Vojta, Benjamin
dc.contributor.author Lindblad, Mattias
dc.date.accessioned 2017-08-10T11:15:18Z
dc.date.available 2017-08-10T11:15:18Z
dc.date.issued 2017 en_US
dc.identifier.citation 45 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/23147
dc.description En trend inom svensk stadsbyggnad idag är att försöka återskapa stadsdelar med innerstadens karaktär i nybyggnadsområden. Dessa gator konstrueras i många fall inte i närheten av städernas traditionella stadskärnor där de från början uppkom. Det finns en del röster inom ämnet som pratar om hur en stadsgata som gynnar folkliv ska se ut. Friisgatan i Malmö har vid en opinionsundersökning blivit utsedd till stadens hetaste gata. Detta gav oss en bra anledning att använda den som en fallstudie för denna uppsats då den identifierats besitta fysiska egenskaper som lockar människor. Syftet med uppsatsen är att förstå vilka fysiska egenskaper Friisgatan besitter. Vidare är syftet också att skapa kunskap kring hur Friisgatans fysiska egenskaper påverkar användningen av gatan. Metoder som används i fallstudien genomförd i denna uppsats innefattar kartstudier, inventering, passiv observation samt kortare samtalsintervjuer som komplement. Litteratur som behandlar gators fysiska egenskaper har studerats för att kunna förstå de resultat empirin har genererat. Arbetets slutsats är att kontinuerligt folkliv skapas genom ett samspel mellan flera olika fysiska egenskaper. Var gatan är placerad i förhållande till närliggande noder skapar flöden. Dessa flöden stannas upp genom att byggnader och gränssnitt skapar förutsättning för att verksamheter ska finnas. Dessa verksamheter gör anspråk i det offentliga rummet som lockar människor att stanna upp. en_US
dc.description.abstract A current trend within the Swedish city planning is to try to recreate inner city-like areas on the outskirts of Swedish cities where new neighbourhoods are being built. There are different opinions regarding what a lively city street should look like. Friisgatan in Malmö in south of Sweden is an inner city street that has been previously chosen as the “coolest” street in the city. This provided us with an excellent reason to use this street as a case study for this thesis as the street seems to possess the characteristics of a “people magnet”. The aim of this thesis is to understand what physical features are prevalent on Friisgatan. Further, the aim is to create understanding for how these features affect street life. The methods used in the case study part of this thesis include: map studies, inventory, unstructured observation as well as informal interviews conducted on Friisgatan. We researched literature about physical street features to help us better understand the results the empirical study generated. The conclusion of this thesis is that the continuous street life is created through a range of interconnecting features. The ability of buildings and urban interfaces to house different kinds of businesses is essential, along with the location of the street in relation to nodes, for creating a stable flow of people. Street businesses are able to claim the public space outside of their shops which ultimately results in passers-by becoming part of the continuous street life. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle en_US
dc.subject malmö en_US
dc.subject friisgatan en_US
dc.subject stadsplanering en_US
dc.subject stadsgata en_US
dc.subject byggd miljö en_US
dc.subject arkitektur en_US
dc.subject folkliv en_US
dc.subject gatuliv en_US
dc.subject formtyp en_US
dc.subject urbant gränssnitt en_US
dc.subject edges en_US
dc.subject brenda scheer en_US
dc.title Friisgatan - unikum eller ny stadsbyggnadsnorm. En fallstudie om fysiska egenskaper på en stadsgata i Malmö en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
 Find Full text Files for download

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics