Studie- och yrkesvägledarens roll i gymnasievalet, ur ett elevperspektiv

DSpace Repository

Studie- och yrkesvägledarens roll i gymnasievalet, ur ett elevperspektiv

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Studie- och yrkesvägledarens roll i gymnasievalet, ur ett elevperspektiv
Author Persson, Caroline ; Persson, Sara
Date 2017
Swedish abstract
Den här studien handlar om hur mycket och vilken sorts hjälp elever som går första året på gymnasiet fick av sin studie- och yrkesvägledare på grundskolan inför sitt gymnasieval. Med hjälp av våra frågeställningar vill vi ta reda på syftet som är hur elever som går årskurs ett på gymnasiet upplevde om deras studie- och yrkesvägledare på grundskolan fanns tillgänglig i samband med gymnasievalet. Frågeställningarna som används i studien är; ”Hur mycket studie- och yrkesvägledning fick eleverna tillgång till inför gymnasievalet?” ”Hur upplevdes studie- och yrkesvägledning av eleverna?” ”Vilka förväntningar hade eleverna på studie- och yrkesvägledaren inför gymnasievalet?”. För att kunna undersöka det här valde vi att göra sex djupgående intervjuer. Studien är kvalitativ för att vi ville kunna få en helhetsbild genom att kunna ställa öppna frågor och eventuella följdfrågor. De teoretiska centrala begreppen som används för att analysera studiens empiri är självkännedom, vägledning, information, underbyggt val och yrkeskunskap. Huvudresultatet i studien visade på att majoriteten av eleverna endast fick tillgång till studie- och yrkesvägledning i åttonde och nionde klass vid ett eller två tillfällen inför gymnasievalet. Eleverna saknade mer information kring utbildningar och även kring själva valprocessen. De flesta gjorde sitt val på egen hand och fick hjälp från andra i sin omgivning.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 43
Language swe (iso)
Subject gymnasievalet
Studie- och yrkesvägledare
information
självkännedom
vägledning
Handle http://hdl.handle.net/2043/23148 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics