Studie- och yrkesvägledarens roll i gymnasievalet, ur ett elevperspektiv

DSpace Repository

Studie- och yrkesvägledarens roll i gymnasievalet, ur ett elevperspektiv

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Persson, Caroline
dc.contributor.author Persson, Sara
dc.date.accessioned 2017-08-10T14:21:56Z
dc.date.available 2017-08-10T14:21:56Z
dc.date.issued 2017 en_US
dc.identifier.citation 43 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/23148
dc.description Den här studien handlar om hur mycket och vilken sorts hjälp elever som går första året på gymnasiet fick av sin studie- och yrkesvägledare på grundskolan inför sitt gymnasieval. Med hjälp av våra frågeställningar vill vi ta reda på syftet som är hur elever som går årskurs ett på gymnasiet upplevde om deras studie- och yrkesvägledare på grundskolan fanns tillgänglig i samband med gymnasievalet. Frågeställningarna som används i studien är; ”Hur mycket studie- och yrkesvägledning fick eleverna tillgång till inför gymnasievalet?” ”Hur upplevdes studie- och yrkesvägledning av eleverna?” ”Vilka förväntningar hade eleverna på studie- och yrkesvägledaren inför gymnasievalet?”. För att kunna undersöka det här valde vi att göra sex djupgående intervjuer. Studien är kvalitativ för att vi ville kunna få en helhetsbild genom att kunna ställa öppna frågor och eventuella följdfrågor. De teoretiska centrala begreppen som används för att analysera studiens empiri är självkännedom, vägledning, information, underbyggt val och yrkeskunskap. Huvudresultatet i studien visade på att majoriteten av eleverna endast fick tillgång till studie- och yrkesvägledning i åttonde och nionde klass vid ett eller två tillfällen inför gymnasievalet. Eleverna saknade mer information kring utbildningar och även kring själva valprocessen. De flesta gjorde sitt val på egen hand och fick hjälp från andra i sin omgivning. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle en_US
dc.subject gymnasievalet en_US
dc.subject Studie- och yrkesvägledare en_US
dc.subject information en_US
dc.subject självkännedom en_US
dc.subject vägledning en_US
dc.title Studie- och yrkesvägledarens roll i gymnasievalet, ur ett elevperspektiv en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
 Find Full text Files for download

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics