Ledarskap och motivation– En studie av elittränares strategier

DSpace Repository

Ledarskap och motivation– En studie av elittränares strategier

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Ledarskap och motivation– En studie av elittränares strategier
Author Isberg, Mattias ; Lindblad, Johan
Date 2006
Swedish abstract
Examensarbetet är en kvalitativ studie i form av intervjuer med erkänt duktiga tränare. Studien har på ett induktivt sätt undersökt hur dessa tränare praktiserar för att upprätthålla en positiv motivation hos sina aktiva. Resultatet visade att fyra av fem tränare är uppgiftsorienterade vilket innebär att de fokuserar på individens individuella framsteg, istället för på resultatet. Detta tillvägagångssätt bidrar till en högre inre motivation hos de aktiva, vilket forskning vidare har visat leder till att de aktiva fortsätter idrotta längre upp i åldern. Samtliga tränare arbetade med individuella samtal och påpekar att detta är ett viktigt instrument för att få aktiva att komma över förluster och bibehålla en positiv motivation. Inom barnidrotten poängterar samtliga tränare att det är viktigt för motivationen att alla får vara med, och att fokus skall vara på lek och skoj. I övrigt är trygghet och uppmuntran faktorer som framförs som viktiga. Även att arbeta mot en gemensam kultur och gruppkänsla anses som betydelsefulla faktorer för motivation.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 108
Language swe (iso)
Subject Idrottspsykologi
positiv motivation
kvalitativ studie
tränare
uppgiftsorienterade
Handle http://hdl.handle.net/2043/2315 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics