Är frukostvanor kopplat till idrottsvanor? - En jämförande studie på elever i idrottsprofilerade klasser samt elever i icke-idrottsprofilerade klasser i årskurs 9

DSpace Repository

Är frukostvanor kopplat till idrottsvanor? - En jämförande studie på elever i idrottsprofilerade klasser samt elever i icke-idrottsprofilerade klasser i årskurs 9

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Är frukostvanor kopplat till idrottsvanor? - En jämförande studie på elever i idrottsprofilerade klasser samt elever i icke-idrottsprofilerade klasser i årskurs 9
Author Larsson, Johan
Date 2006
English abstract
The aim of this study was to compare the breakfast habits among high school students enrolled in a sports class with those of students attending a non-sports class. The sample group of the study was selected from students in grade nine in a community in the south of Sweden. In total 81 students participated, of which 24 were boys and 20 were girls from the sports classes and 9 were boys and 28 were girls from the non-sports classes, in total 33 boys and 48 girls. The data relevant for the study was collected by questionnaires which at one single time were handed out, answered and handed back by the students. The questionnaire included questions regarding the students’ daily pattern, social attendence, exercise- and diet habits and breakfast habits. The result of the questionnaire showed that the majority of the students in the study had breakfast regardless if they were enrolled in a sports class or not. From those students who did not have breakfast the majority were enrolled in the non-sports class. The result also showed that the boys had breakfast more often than the girls and that the majority of those who did not have breakfast were girls. There were no statistical significance between the students’ sleeping habits and their breakfast habits, however, most of the students who did not have breakfast considered themselves to be evening persons. The conclusion of this study is that there were some tendencies that students enrolled in sports class had breakfast more often than the students in the non-sports class and that it mainly was the girls who skipped their breakfast.
Swedish abstract
Resultatet från enkäten visar att majoriteten av eleverna i undersökningen åt frukost oavsett om de gick i idrottsklass eller inte. Av de elever som inte åt frukost gick övervägande delen i icke-idrottsklass. Resultatet visade även att pojkarna åt frukost oftare än flickorna och majoriteten av de elever som inte åt frukost var flickor. Cirka en femtedel av eleverna åt ofta en väl komponerad frukost ur näringssynpunkt. Det fanns ingen statistisk skillnad på hur eleverna svarat på om de var morgon- eller kvällsmänniskor kopplat till hur ofta de åt frukost, däremot ansåg de flesta eleverna som inte åt frukost att de var kvällsmänniskor. Det fanns tendenser mot att de elever som åt frukost hade social närvaro i hemmet på morgonen dock visade resultatet ingen signifikans mellan de elever som åt, respektive inte åt frukost. Av de elever som inte åt frukost hade en femtedel ätit frukost om skolan serverat det.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject frukostvanor
idrottsvanor
frukostinnehåll
frukostservering i skolan
Handle http://hdl.handle.net/2043/2316 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics