”Och deras skott långt fjärran eko väckt.” : Historiebruk och The Minute Man

DSpace Repository

”Och deras skott långt fjärran eko väckt.” : Historiebruk och The Minute Man

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Article, other scientific
Title ”Och deras skott långt fjärran eko väckt.” : Historiebruk och The Minute Man
Author Alvén, Fredrik ; Zander, Ulf
Date 2011
Swedish abstract
Alltsedan amerikanska frihetskriget har så kallade Minute Men varit högt skattade, då deras insatser bidrog till seger över de brittiska kolonialtrupperna. Framför allt har orterna Corcorde och Lexington varit centrala i minnesceremonier. I artikeln analyseras olika historiebruk i anslutning till monument över och ceremonier till minne av The Minute Man.
Publisher Historielärarnas förening
Host/Issue Historielärarnas förenings årsskrift;
Volume 2011
ISSN 0439-2434
Pages 85-101
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/23164 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics