Tillsammans mot nyrekryteringen. Polisen och Kronofogdemyndigheten.

DSpace Repository

Tillsammans mot nyrekryteringen. Polisen och Kronofogdemyndigheten.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Tillsammans mot nyrekryteringen. Polisen och Kronofogdemyndigheten.
Author Eberhardt, Viktoria
Date 2017
English abstract
In society organized crime is a major issue. Organized crime constantly evolves and places demands on new crime prevention methods. Collaboration is the leading factor to prevent organized crime. The literature review in this essay examines a collaborative effort between the Norrmalmspolice and kronofogdemyndigheten, that aims of reducing recruitment to criminal gangs. The purpose of the literature review is to improve and develop the police's crime prevention, which takes place in collaboration with other authorities. The result illustrates different components based on the intervention intervention theory, however, the literature review is insufficient and no concrete guidelines could be given. The literature review did not generate enough studies to analyze all parts of the intervention theory. The conclusion led to a recommendation to carry out an evaluation of the collaborative effort between the Norrmalmspolice and the kronofogdemyndigheten.
Swedish abstract
Ett stort problem i samhället är den organiserade brottsligheten. Den organiserade brottsligheten utvecklas ständigt och ställer krav på nya brottsförebyggande arbetsmetoder. En ledande faktor för att motverka den organiserade brottsligheten är att samverka. Litteraturöversikten i följande uppsats granskar en samverkansinsats mellan Norrmalmspolisen och kronofogdemyndigheten som ämnar till att minska nyrekryteringen till kriminella gäng. Syftet med litteraturöversikten är att förbättra samt utveckla polisens brottsförebyggande – och trygghetsskapande arbete som sker i samverkan med andra myndigheter. Resultatet belyser olika komponenter utifrån insatsens interventionsteori, dock är litteraturöversikten bristfällig och inga konkreta riktlinjer kunde ges. Litteraturöversikten genererade dessutom inte i tillräckligt många studier för att kunna analysera alla delar i interventionsteorin. Slutsatsen ledde till en rekommendation att utföra en utvärdering på samverkansinsatsen mellan Norrmalmspolisen och kronofogdemyndigheten.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 45
Language swe (iso)
Subject Kronofogdemyndigheten
Nyrekrytering
Organiserade brottsligheten
Polisen
Samverkan
Handle http://hdl.handle.net/2043/23174 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics