Utvecklingen av brott och otrygghet i Norra och Södra Sofielund : En effektutvärdering av Fastighetsägare Sofielunds arbete

DSpace Repository

Utvecklingen av brott och otrygghet i Norra och Södra Sofielund : En effektutvärdering av Fastighetsägare Sofielunds arbete

Details

Files for download
Icon
Main report
Overview of item record
Publication Report
Title Utvecklingen av brott och otrygghet i Norra och Södra Sofielund : En effektutvärdering av Fastighetsägare Sofielunds arbete
Author Kronkvist, Karl ; Ivert, Anna-Karin
Date 2017
Swedish abstract
Det finns ett stort behov av att utveckla det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet, att hitta nya former för samverkan samt nya aktörer som kan involveras i arbetet. Samtidigt är det viktigt att de insatser, strategier och åtgärder som genomförs utvärderas för att undersöka om arbetet får önskad effekt. I den här rapporten utvärderas ett lokalt fastighetsägarinitiativ där fastighetsägarna i ett par bostadsområden i Malmö gått samman och bildat en förening, Fastighetsägare Sofielund, för att tillsammans arbeta för att göra Sofielund till ett attraktivt och tryggt bostadsområde. Utvärderingen bygger på information från ett flertal olika informationskällor så som uppgifter om anmälda brott, fastighetsägaroch boendeenkäter samt intervjuer med fastighetsägare och andra med insyn i föreningens arbete. Utifrån dessa informationskällor analyseras utvecklingen avseende bland annat brottslighet, upplevd trygghet och lokal problemnivå under en fyraårsperiod. I de fall där data funnits tillgängliga har utvecklingen i Sofielundsområdena jämförts med utvecklingen i två kontrollområden. Det övergripande syftet med utvärderingen är att bidra till kunskap om brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i stadsmiljö med ett särskilt fokus på särskilt utsatta bostadsområden.
Publisher Malmö högskola
Series/Issue FoU rapport;2017:1
ISSN 1650-2337
ISBN 978-91-7104-720-5
978-91-7104-721-2
Pages 125
Language swe (iso)
Subject Business improvement district
BID
Brottslighet
Otrygghet
Utvärdering
Sofielund
Fastighetsägare Sofielund
Brottsförebyggande
Trygghetsskapande
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/23192 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics