Hög standard? En studie om kommunal anläggningspolitik och elitfotbollens standardiserande arenakrav

DSpace Repository

Hög standard? En studie om kommunal anläggningspolitik och elitfotbollens standardiserande arenakrav

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Doctoral Thesis
Doctoral Thesis, comprehensive summary
Title Hög standard? En studie om kommunal anläggningspolitik och elitfotbollens standardiserande arenakrav
Author Alm, Jens
Date 2017
Swedish abstract
Sedan millennieskiftet har den kommunala idrottspolitiken i Sverige och Danmark alltmer kretsat kring elitidrottens krav på anläggningar. Medan företrädare för idrotten krävt ökade investeringar, ofta med hänvisningar till de nationella eller internationella idrottsförbundens standardiserade arenakrav, har kritiker invänt att arenakraven är orimligt stora och inte i överensstämmelse med kommunernas faktiska behov. Trots kritiken har få kommuner i praktiken kunnat stå emot de höjda anläggningskraven, särskilt om motståndet riskerat att utmynna i bestraffningar för kommunens egna elitlag. Denna avhandling handlar om de politiska processer och kom munala erfarenheter som elitfotbollens arenakrav ger upphov till. Från institu­tionell utgångspunkt analyseras svenska och danska kommuners möjligheter, utmaningar och problem i mötet med elitfotbollens standardiserade arenakrav. Hur kan vi förstå elitfotbollens inflytande över den kommunala idrottspolitiken? Vilka handlingsalternativ har kommunala aktörer? Varför agerar kommunala aktörer som de gör? Detta är frågor som analyseras. Författaren intresserar sig särskilt på de institutionella regleringar som i många fall är styrande för den kommunala anläggningspolitiken – men han konstaterar också att det tas kommunala initiativ för att förändra de strukturer som arena­kraven ger upphov till. Jens Alm (f. 1982) är verksam som analytiker vid Idrættens Analyse­institut i Köpenhamn. Hög standard? En studie om kommunal anläggningspolitik och elitfotbollens standardiserande arenakrav är hans doktorsavhandling i idrottsvetenskap.
DOI https://doi.org/10.24834/2043/23221 (link to publisher's fulltext.)
Publisher Malmö högskola, Fakulteten för lärande och samhälle
Series/Issue Malmö Studies in Sport Sciences;26
ISSN 1652-3180
ISBN 9789171045041
9789171045058
Language swe (iso)
Subject Standardisering
Kommunal anläggningspolitik
Institutionell reglering
Elitfotboll
Arenakrav
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Included papers
  1. I. Alm, J. (2016). Swedish municipalities and competitive sports’ stadium requirements: Competing or mutual interests? International Journal of Sport Policy and Politics, 8 (3), 455-472. http://dx.doi.org/10.1080/19406940.2016.1189446

  2. II. Alm, J. “From acquiescence to avoidance: The case of Ängelholm municipality and elite footballs’ standardisations”. (Accepted with revisions, Soccer & Society ).

  3. III. Alm, J. & Storm, R.K. “Isomorphic forces and professional soccer’s standardization: Instruments of governance for municipal invest - ments?” (Accepted with revisions, International Journal of Public Administration ).

  4. IV. Alm, J. & Storm, R.K. (2017). From standard to directive: A case study on the peculiar policy process of Danish stadium funding. Journal of Global Sport Management . http://dx.doi.org/10.1080/24704067.2017.1381569

Handle http://hdl.handle.net/2043/23221 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics