Mellan klassen och parnassen : Konstruktionen av svensk arbetarlitteratur

DSpace Repository

Mellan klassen och parnassen : Konstruktionen av svensk arbetarlitteratur

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Article, peer reviewed scientific
Title Mellan klassen och parnassen : Konstruktionen av svensk arbetarlitteratur
Author Nilsson, Magnus
Date 2017
English abstract
This article analyses the construction of Swedish working-class literature. In particular, it discusses how, at various point in time and in different contexts, emphasis has been put either on its ties to the working class or on its literariness. Special attention is given to Ivar Lo-Johansson – often viewed as the archetypical Swedish working- class writer – whose works display an ambivalent attitude; sometimes he argues that the fundamental function of working-class literature is to give expression to workers’ experiences, at other times he stresses its literary qualities. The article argues that in Sweden, working-class literature has often been viewed as a literary, rather than a social or political, phenomenon, and that this must be taken into account in scholarly definitions of this literature.
Swedish abstract
Artikeln analyserar konstruktionen av den svenska arbetarlitterära traditionen. Framför allt diskuteras hur man vid olika tidpunkter och i olika sammanhang betonat arbetarlitteraturens kopllingar till arbetarklassen eller dess litteraritet. Särskild uppmärksamhet riktas mot Ivar Lo-Johansson, i vars verk man finner en ambivalent hållning: ibland påstås att arbetarlitteraturens främsta syfte skulle vara att uttrycka arbetares erfarenheter, ibland betonas dess litterära kvaliteter. Artikeln hävdar att arbetarlitteraturen i Sverige ofta betraktats som ett litterärt, snarare än som ett socialt eller politiskt fenomen, och att detta måste beaktas av arbetariltteraturforskningen.
Publisher Föreningen för utgivandet av Tidskrift för litteraturvetenskap
Host/Issue Tidskrift för litteraturvetenskap;1
Volume 47
ISSN 1104-0556
Pages 58-68
Language swe (iso)
Subject arbetarlitteratur
Ivar Lo-Johansson
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/23222 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics