Manlig impotens- Livskvalitet, stöd och information En litteraturstudie

DSpace Repository

Manlig impotens- Livskvalitet, stöd och information En litteraturstudie

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Manlig impotens- Livskvalitet, stöd och information En litteraturstudie
Author Fjellström, AnnaMaria ; Svensson, Johanna
Date 2006
English abstract
The aim of this study is to find out to what extent impotence influences a mans quality of life, further purpose is to find out what needs of support and informa-tion this group of patients have, and what role the nurse can play. The result is based on ten scientific articles, that have been scrutinized using the scientific cri-teria’s presented by Polit et al (2001). The study shows that impotence affects a mans quality of life. Impotence often has a negative affect on men’s self-esteem and it can be an obstacle to his social life. Men expressed a need for a more open discussion on sexuality and a wider range of information. A nurse is considered to be able to contribute with knowledge and information for this group of patients. The conclusion is that people within medical services have to improve their way to integrate sexuality in the concept of health. The most important thing is to un-derstand every individual´s experience of impotence, identify his needs and give him support
Swedish abstract
Syftet med denna litteraturstudie var att belysa impotensens inverkan på mäns livskvalitet samt att undersöka i vilket behov av stöd och information impotenta män är och vilken roll sjuksköterskan kan ha för patientgruppen. Resultatet base-ras på tio vetenskapliga artiklar, som granskats enligt Polit, et al (2001) kriterier för hur en vetenskaplig artikel. Resultatet visar att impotens har en klar påverkan på livskvaliteten för män. B l a kände männen en förlust av sin manlighet, fick sämre självkänsla och en negativ påverkan på mannens sociala liv var tydlig. Ett behov av en mer öppen diskussion kring sexualitet efterlyses av männen samt bättre information om bakomliggande orsaker och behandlingsalternativ. Sjukskö-terskan ansågs kunna ha en betydande roll för patientgruppen impotenta män. Slutsatsen av arbetet är att man i den kliniska verksamheten måste bli bättre på att integrera sexualiteten i begreppet hälsa. Viktigt är att förstå varje mans upplevelse av impotensen och på så sätt kunna identifiera hans behov av stöd och information.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject impotens
information
stöd
sjuksköterskeroll
manlighet
livskvalitet
Handle http://hdl.handle.net/2043/2328 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics