Samverkan för att lösa problem med innanförskapet

DSpace Repository

Samverkan för att lösa problem med innanförskapet

Details

Files for download Overview of item record
Publication Report
Title Samverkan för att lösa problem med innanförskapet
Author Stigendal, Mikael
Date 2017
Swedish abstract
Under 2014 genomfördes ett förstudieprojekt, finansierat av ESF, med namnet ”Sektorsöverskridande samverkan för social hållbarhet”. Projektet leddes av Rädda Barnen. Det genomfördes i samverkan med Centrum för Publikt Entreprenörskap (CPE), Hållbar Utveckling Skåne (HUT), Länsstyrelsen Skåne, Malmö Högskola, Nätverket Social Ekonomi Skåne (NSES), Region Skåne och Price Waterhouse Coopers (PWC). Denna rapport är kopplad till det delprojekt där samtliga partners fanns representerade i en utvecklingsgrupp som träffades 11 gånger under året. Syftet med rapporten är att gå igenom, analysera och sammanfatta utvecklingsgruppens arbete och dra slutsatser utifrån det. Rapporten bygger på minnesanteckningar och material från utvecklingsgruppens möten men också på rapporter från Citispyce, det EU-projekt som förstudieprojektet kopplades till.
Publisher Rädda Barnen
Pages 44
Language swe (iso)
Subject Kunskapsallians
Social hållbarhet
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/23297 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics