Kulturella och religiösa faktorer i sjuksköterskans bemötande/omvårdnad av döende

DSpace Repository

Kulturella och religiösa faktorer i sjuksköterskans bemötande/omvårdnad av döende

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Kulturella och religiösa faktorer i sjuksköterskans bemötande/omvårdnad av döende
Author Gunnesson, Anna ; Odeberger, Laura
Date 2004
English abstract
The purpose of this study to examine and compile qualitative articles to receive knowledge about the cultural and religious cognizance and also the understanding a nurse ought to have, when she meets and nurses dying patients from other cultures and religions than her own. We also had intention to find out which outlook Jews, Muslims and Buddhists have on dying and death associated with their own or death within family.
Swedish abstract
Syftet med studien var att granska och sammanställa kvalitativa artiklar för att få kunskap om vilken kulturell och religiös kunskap samt förståelse man som sjuksköterska bör ha, då man möter och vårdar döende patienter från andra kulturer och religioner än sin egen.Vi ville även få veta vilken syn judar, muslimer och buddhister har på döden och döendet i samband med sin egen eller sina anhörigas död.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject döden
Buddhism
Judendom
Islam
kultur
religion
omvårdnad
Handle http://hdl.handle.net/2043/2330 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics