Hur upplevs arbetsrelaterad psykisk ohälsa?

DSpace Repository

Hur upplevs arbetsrelaterad psykisk ohälsa?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Hur upplevs arbetsrelaterad psykisk ohälsa?
Author Lundh, Ingela
Date 2004
Swedish abstract
Arbetsrelaterad psykisk ohälsa är idag ett växande folkhälsoproblem och en orsak till att långtidssjukskrivningar ökar dramatiskt, vilket innebär en stor samhällsekonomisk kostnad. Syftet med denna kvalitativa studie, där fyra personer intervjuades, var att undersöka hur arbetsrelaterad psykisk ohälsa upplevdes och via bakomliggande faktorer väcka reflektioner över preventiva insatser i samhället. I resultatet framkom tydligt att organisationsförändringar, resursbrist och stegrade krav var centrala orsaksfaktorer till att individerna successivt tömdes på livsbejakande känslor genom en maktlöshet och brist på återhämtning. Vilket tog sig uttryck i fysiska, psykiska och sociala problem. För att bromsa problemet krävs en utökad forskning inom sjukfrånvaro och intervention. Folkhälsopolitiken måste lyftas fram och folkhälsomålen måste implementeras på alla samhällsnivåer för att öka förståelsen för folkhälsa som ett välfärdsmål.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject arbete
folkhälsomål
psykisk hälsa
sjukfrånvaro
stress
Sverige
utmattningsdepression
Handle http://hdl.handle.net/2043/2334 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics