I huvudet på en digitalkompetent lärare : En studie inom Ifous FoU-program ”Digitalisering i skolan”

DSpace Repository

I huvudet på en digitalkompetent lärare : En studie inom Ifous FoU-program ”Digitalisering i skolan”

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title I huvudet på en digitalkompetent lärare : En studie inom Ifous FoU-program ”Digitalisering i skolan”
Author Mars, Annette ; Brännström, Maria ; Brännström, Laura
Date 2017
Swedish abstract
I föreliggande rapport ” I huvudet på en digitalkompetent lärare - Bloggen som verktyg för reflektion kring arbete med digitala resurser. En studie inom Ifous FoU-program ”Digitalisering i skolan” har lärares tankar kring sin egen digitalisering studerats via lärares bloggar. VIS fick i juni 2016 uppdraget att ta sig an bloggarna. Uppdraget fokuserades mot återkoppling och analys av bloggarna. Bloggarna har inledningsvis sammanställts, lärare som så önskat har fått återkoppling på sina bloggar, materialet har analyserats och kopplats till aktuell skolforskning. Med teoretisk utgångspunkt i sociokulturellt perspektiv och artefaktsnivåer har bloggarna analyserats utifrån tre kvalitetsdimensioner (i) struktur, (ii) undervisning samt (iii) mål och resultat. I resultatet framträder behov av verksamhetsöverskridande stöd och samarbete för att digitalisering ska vara framgångsrikt och därmed också meningsfullt som verktyg för skolan som organisation. Även lärares individuella digitala kompetens samt ämneskunskap visar sig i materialet vara framgångsfaktorer. Det empiriska materialet och efterföljande diskussion ger en möjlig implikation för Ifous framtida projekt med loopar. VIS förslag är att istället för att se en lärloop som Nuläge, Verktyg, Utvärdering och Riktning i framtiden, ska looparna ha andra utgångspunkter och att Nuläge, Verktyg, Utvärdering och Riktning i framtiden tillsammans utgör en loop i sig inom ett givet tema. Loop avser här någonting som pågår tills resultat har
Link http://www.ifous.se/app/uploads/2013/04/VIS-I-huvudet-pa-en-digitalkompetent-larare-2017.pdf .Icon
Publisher Vetenskap I Skolan
IFous
Series/Issue VIS skriftserie;9
ISBN 978-91-88461-08-7
Language swe (iso)
Subject Digitalisering
verktyg
primär, sekundär och tertiär artefakt
kollaborativt lärande
VIS
Ifous
lärare
IKT
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/23421 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics