Field Walks

DSpace Repository

Field Walks

Details

Files for download
Icon
Webpage from ...
Overview of item record
Publication Artistic work, original creative work
mixed material
Title Field Walks
Creator Pettersson, Gunnel
Curator McDonald Crowley, Amanda ; Walczak, Marec
Date 2017
English abstract
Visitors are welcome to make a walk around the buckwheat field. Field Walks is based on interventions and processes that take place since 2007 within the project Odlingen (The Cultivation). The project uses buckwheat as an inspiration source and initiates cultivation in the south-east of Sweden. Art is a space for experimentation and reflection – art can provide the conditions for conversation and start interaction. Hopefully with aspects of cultivation as concrete reality but also abstractions of our existence. The artists and composers Leif Elggren and Kent Tankred, based in Stockholm, have collaborated as Sons of God in the conceptual art field since 1985. They often work with recurring themes such as power relationships, spirituality, absurdities and existential issues. The approach often involves time-long, sometimes very slow, or hidden events not rarely sounded with own compositions. Sons of God’s music can be found on Firework Edition Records.
Swedish abstract
Besökarna välkomnas att göra en vandring runt bovetefältet. ”Field Walks” bygger på interventioner och processer som äger rum sedan 2007 inom projektet Odlingens paraply. Projektet använder bovete som inspirationskälla och initierar odling i den sydöstra delen av Sverige. Konst är ett utrymme för experiment och reflektion – konsten kan ge förutsättningar för samtal och starta interaktion. Förhoppningsvis med aspekter av odling som konkret realitet men också abstraktioner av vår existens. Konstnärerna och tonsättarna Leif Elggren och Kent Tankred, med bas i Stockholm, har samarbetat som Guds Söner inom det konceptuella konstfältet sedan 1985. De arbetar ofta med återkommande teman som maktförhållanden, andlighet, absurditeter och existentiella frågor. Tillvägagångssättet omfattar ofta tidsmässigt långa, ibland mycket långsamma, eller dolda skeenden inte sällan ljudsatt med egna kompositioner. Guds Söners musik finns att hitta bla på Firework Edition Records.
Event
Agrikultura (2017 : Malmö, Sweden)
Link http://agrikultura.triennal.se/artworks/field-walk... (external link to publication)
Language swe (iso)
Subject artistic methods
rural development
performance
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/23424 Permalink to this page
Link http://agrikultura.triennal.se... (external link to related web page)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics