Perspektiv på östutvidgningen : EU:s triumf eller fröet till dess undergång?

DSpace Repository

Perspektiv på östutvidgningen : EU:s triumf eller fröet till dess undergång?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication BookChapter
Title Perspektiv på östutvidgningen : EU:s triumf eller fröet till dess undergång?
Author Petersson, Bo
Research Centre Russia and the Caucasus Regional Research (RUCARR)
Editor Bakardijeva Engelbrekt, Antonina ; Michalski, Anna ; Oxelheim, Lars
Date 2017
Swedish abstract
Efter en kortfattad bakgrundsdiskussion om östutvidgningens dilemman behandlas frågan om en gemensam identitet för EU och vari denna kan tänkas bestå. Argumentet är att förekomsten av en gemensam identitet byggd på gemensamma värden är nödvändig för tilliten inom unionen, liksom för dess inflytande och anseende i världen. Därefter diskuteras de utmaningar som nu riktas mot EU:s gemensamma värdegrund: från de illiberala demokratierna Ungern och Polen, från auktoritära stater utanför EU som Ryssland och Turkiet samt från populistiska strömningar över hela EU-området. Kapitlet avslutas med en summering och några handlingsrekommendationer för hur en gemensam värdegrund, identitet och tillit kan värnas inom unionen.
Publisher Santérus Academic Press
Host/Issue Tilliten i EU vid ett vägskäl
Series/Issue Europaperspektiv 2017: Årsbok för Europaforskning inom ekonomi, juridik och statskunskap;
ISSN 1403-3879
ISBN 978-91-7359-112-6
Pages 27
Page 55-81
Language swe (iso)
Subject EU
Öst- och Centraleuropa
Östutvidgningen 2004
illiberalism
demokratins kärnvärden
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/23426 Permalink to this page
Buy print http://www.bokfynd.nu/...978-91-7359-112-6 (Search for reseller)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics