Utomhusundervisning med inriktning samhällsorienterande ämnen/Outdoor Teaching within the Social Science Program

DSpace Repository

Utomhusundervisning med inriktning samhällsorienterande ämnen/Outdoor Teaching within the Social Science Program

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Utomhusundervisning med inriktning samhällsorienterande ämnen/Outdoor Teaching within the Social Science Program
Author Lignell, Helén ; Oscarsson, Kristina
Date 2005
Swedish abstract
Vårt ena syfte med vårt examensarbete var att få reda på vilka för- och nackdelar det finns när man använder utomhuspedagogik i undervisningen. Vi ville även ha svar på hur elevers psykiska och fysiska hälsa påverkas av utomhusundervisning. Vårt tredje syfte var att ta reda på hur man arbetar med de samhällsorienterande ämnena utomhus. För att uppnå dessa syften har vi valt att använda oss av kvalitativa intervjuer. Resultat vi fått från pedagogerna har därefter jämförts, varvid vi dragit slutsatsen att eleverna mår bättre av att vara utomhus och att de då använder sin kropp vid inlärning. Eleverna med koncentrationssvårigheter får större utrymme till rörelse och märks inte på samma sätt utomhus och de tysta eleverna har en praktisk uppgift att lösa som kräver aktivt deltagande. Som pedagog kan man arbeta med de samhällsorienterande ämnena utomhus genom att gå på stadsvandringar och se vad bygden har att berätta.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Hälsa
samhällsorienterande ämnen
sinnliga erfarenheter
utomhuspedagogik
utomhusundervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/2343 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics