Krigsdrabbade barn - en litteraturstudie

DSpace Repository

Krigsdrabbade barn - en litteraturstudie

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Krigsdrabbade barn - en litteraturstudie
Author Mellergårdh, Rebecka ; Abrahamsson, Maria
Date 2006
English abstract
The purpose of this essay is to get an increased insight in the discourse among international authors about children in war. The literature is presented by subject and the reader will meet the topics that are discussed by the authors. They bring up issues concerning child soldiers, the effects of war on children and how to prevent those. The authors also give examples of programs of action before, as well as after, the war. The essay is made as a study of literature and the opinions of the authors are compared in a content analysis. The result we obtained is that the literature is very alike but we also found some surprising differences. As an example not all of them agree that the use of child soldiers is solely negative for the children.
Swedish abstract
Syftet med examensarbetet är att få en ökad insikt i diskussionen som förs bland internationella författare angående krigsdrabbade barn. Litteraturen presenteras ämnesvis och läsaren får möta de ämnen som författarna för fram. De diskuterar frågor kring barnsoldater, vilka olika effekter krig har på barn och hur dessa ska avhjälpas. Författarna ger även exempel på preventiva insatser och handlingsprogram i efterkrigstid och hänvisar genomgående till internationell rätt. Arbetet genomförs som en litteraturstudie och genom en slags innehållsanalys jämförs författarnas olika åsikter. Resultatet vi har kommit fram till är att litteraturen är samstämmig i övergripande drag men att en del skillnader förekommer som i vissa fall förvånat oss. Exempelvis är inte alla författare eniga om att användandet av barnsoldater är enbart negativt för barnen.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject barn
barnsoldater
FN
effekter
krig
skola
åtgärder
Handle http://hdl.handle.net/2043/2344 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics