Självannotering för att skapa bättre förståelse av data

DSpace Repository

Självannotering för att skapa bättre förståelse av data

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Självannotering för att skapa bättre förståelse av data
Author Persson, Mårten ; Appelqvist, Andréas
Date 2017
English abstract
Since a couple of thousand years back people have desired self-awareness. Therefore, we are not surprised that sales of smart devices that log activity data increase annually. How well the average person understand his collected data may nevertheless vary. The data is usually presented by graphs and bar charts or on a timeline where the user can follow his day, but not all users can grasp the whole and identify their living patterns. In our study, we want to find out if one can, by means of self annotation increase an individual’s understanding of his data by self annotation. In related research we find three applications Labels, ZhiWo and WalkNRide who studies this topic. We have based our research on these applications and developed a prototype application (Anotify) according to the design research method. Anotify enables users to self- annotate their physical activities. The prototype is linked to the Sony Lifelog API, which provides Anotify with physical activities that the user performs. To evaluate if our test participants get an increased understanding of self annotation, we perform a comparative study that lasts three weeks in which the test participants use Lifelog and Anotify individually as well as in parallel. The study comprises four test participants divided into two groups of two people. The results are obtained through semistructured interviews with the test participants after the end of the test period. Finally, we validate the result by comparing our results with previous research.
Swedish abstract
Att människor vill ha god självkännedom är vi medvetna om sedan ett par tusen år tillbaka. Därför är vi inte förvånande av att försäljningen av smarta enheter som loggar aktivitets- data ökar årligen. Hur väl gemene man förstår sin insamlade data kan dock variera. Datan presenteras oftast för användaren genom grafer och stapeldiagram eller på en tidslinje där användaren kan följa sin dag, men det är inte alla användare som greppar helheten och kan identifiera sina livsmönster. I den här studien vill vi ta reda på om man kan med hjälp av självannotering öka en individs förståelse av sin data genom att självannotera. I relaterad forskning hittar vi tre applikationer Labels, ZhiWo och WalkNRide. Vi har utgått från relaterad forskning och utvecklat en prototyp-applikation enligt design research metoden som vi kallar Anotify. Anotify möjliggör för användare att kunna självannotera sina fysis- ka aktiviteter. Prototypen är kopplad till Sony Lifelogs API som tillgodoser Anotify med fysiska aktiviteter som användaren utfört. För att utvärdera ifall våra testdeltagare får en ökad förståelse genom självannotering utför vi en komparativ studie som pågår under tre veckor där testdeltagarna använder Lifelog och Anotify var för sig samt parallellt. Studi- en innefattar fyra testdeltagare som delas upp i två grupper om två personer. Resultatet utvinner vi genom semistrukturerade intervjuer med testdeltagarna efter testperioden är slut. Slutligen validerar vi resultatet genom att jämföra våra resultat med vad tidigare forskning har kommit fram till.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 26
Language swe (iso)
Subject Lifelog
Label
Etikett
Applikation
Självannotering
Handle http://hdl.handle.net/2043/23497 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics