”Då fick jag ett rivmärke och du gav mig ett plåster och då fick jag åka hem”

DSpace Repository

”Då fick jag ett rivmärke och du gav mig ett plåster och då fick jag åka hem”

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ”Då fick jag ett rivmärke och du gav mig ett plåster och då fick jag åka hem”
Author Kerrén, Jaqueline ; Månsson, Kajsa
Date 2017
Swedish abstract
Omsorg är ett brett och innehållsrikt begrepp som vi vill titta närmare på i praktiken på förskolor. Denna studie kommer att vila på Nel Noddings omsorgsetik och är en kvalitativ studie där empirin består av intervjuer och observationer. Syftet med studien är att se på relationen mellan omsorgsgivare och omsorgstagare, förekomsten av naturlig och etisk omsorg och hur omsorgsrelationen kan påverka barn till att bli omsorgsgivare. I resultatet kan man se hur nära naturlig och etisk omsorg är varandra och hur små detaljer och handlanden kan skapa skiftet från naturlig till etisk omsorg. Två begrepp som genomsyrade all empiri är ömsesidighet och bekräftelse vilka är grundläggande för att en omsorgssituation ska kunna uppstå och fungera. Ytterligare två begrepp är modellering och praktik som är pedagogernas huvudsakliga verktyg i deras arbete för att utveckla barnen till omsorgsgivare. Ett annat verktyg pedagogerna använde sig av var dialogen, vilken hjälpte dem att upprätthålla omsorgsrelationen.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 42
Language swe (iso)
Subject Bekräftelse
Omsorg
Etisk omsorg
Naturlig omsorg
Modellering
Dialog
Ömsesidighet
Omsorgsgivare
Omsorgstagare
Handle http://hdl.handle.net/2043/23525 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics