Representation av preventivmedel på svenska hemsidor – En visuell analys i vilken utsträckning informationen är könsneutral eller könsspecifik från olika avsändare

DSpace Repository

Representation av preventivmedel på svenska hemsidor – En visuell analys i vilken utsträckning informationen är könsneutral eller könsspecifik från olika avsändare

Details

Files for download
Icon
En visuell analys ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Representation av preventivmedel på svenska hemsidor – En visuell analys i vilken utsträckning informationen är könsneutral eller könsspecifik från olika avsändare
Author Sjödin, Lykke
Date 2017
Swedish abstract
Uppsatsen grundas i en beskrivning av den rådande preventivmedeldiskursen i Sverige. Syftet med uppsatsen är att studera hur den rådande preventivmedelsdiskursen representeras på två stora svenska hemsidor med information om preventivmedel. I form av det material som bilder, ikoner, färger, text och layout, avsändare publicerar online för att genom detta se om den rådande preventivmedelsdiskursen förstärks eller neutraliseras. Undersökningen av hemsidorna har gjorts genom en visuell diskursanalys med utgångspunkt i en semiotisk begrepps-ram. Hemsidorna speglar till olika grad den rådande preventivmedelsdiskursen, där vissa uttryck tydligt skildras genom att fokusera information om preventivmedel enbart till kvinnor som målgrupp. Dock ställer sig en av hemsidorna utanför rådande diskurs genom att neutralisera och flera kön får ta plats som målgrupp.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/23527 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics