Language Minority Students

DSpace Repository

Language Minority Students

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Language Minority Students
Author Johansson, Sofie
Date 2006
English abstract
In order to find out what support there is for ELL students, students with a first language other than English in mainstream classrooms in the US, I have interviewed five teachers in Atlanta. I was interested in seeing how much these teachers know of the special needs these students have. The five teachers interviewed knew basic idea of how to instruct ELL students in their mainstream classroom but no one had been taught anything about second language acquisition or theories about the needs of ELL students in their education. This study also indicates that other languages than English are not of importance in the schools in Atlanta and teachers are not taught how to deal with ELL students. This is surprising since predictions say that in 2020 twenty five percent of students in the US will speak a first language others than English.
Swedish abstract
Syftet med detta arbete var att ta reda på vilket stöd det finns för språkminoritetselever, dvs elever i USA som inte har engelskan som modersmål, i de amerikanske klassrummen. Jag intervjuade fem amerikanska lärare i Atlanta. Jag ville ta reda på hur medvetna dessa lärare är om de speciella behov språkminoritetselever har. De fem intervjuade lärarna kände till grundläggande ideer om att undervisa språkminoritetselever i sina klassrum men ingen av dem hade läst om det under sin utbildning. Undersökningen indikerar att andra språk än engelska inte har så stor betydelse i skolor i Atlanta och att lärare inte får tillräckligt med undervisning om språkminoritetselever. Något som är överraskande eftersom det är förutspått att år 2020 kommer tjugofem procent av de amerikanska eleverna ha ett annat modersmål än engelska.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject American mainstream classrooms
English language learners
Handle http://hdl.handle.net/2043/2354 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics