Elevernas möjligheter till estetiska erfarenheter i skolan och på fritiden

DSpace Repository

Elevernas möjligheter till estetiska erfarenheter i skolan och på fritiden

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elevernas möjligheter till estetiska erfarenheter i skolan och på fritiden
Author Borg, Ann-Cristine ; Dahlstedt, AnnaKarin
Date 2006
Swedish abstract
Sammanfattning I detta arbete har vi utgått från ett elevperspektiv. Vi har intervjuat elever om deras möjligheter till estetiska erfarenheter i skolan och på fritiden. Eleverna går i femte klass och är 11-12 år gamla. Vi har undersökt om eleverna i skolan får möjligheter att ta till vara sina estetiska erfarenheter från fritiden och hur detta i så fall synliggörs. Vi har också undersökt om de ges tillfälle att använda sig av estetiska uttrycksformer vid redovisningar. Vår frågeställning är: Vilka möjligheter ges eleverna • att skaffa sig erfarenheter av de estetiska uttrycksformerna i skolan och på fritiden? • att koppla samman sina estetiska erfarenheter från fritiden med skolan? • att använda sig av dessa erfarenheter vid redovisningar? Vår undersökning tyder på att eleverna önskar få arbeta mer med- och använda sig mer av de estetiska ämnena och de estetiska uttryckssätten. Vidare visar den att elevernas erfarenheter av estetiska uttrycksformer inte följdes upp av skolan och att lärarna inte integrerade elevernas estetiska erfarenheter med skolarbetet. Vi menar att elevernas fritidintressen och de kunskaper de skaffar sig under fritiden måste tas till vara. Vi ska möta eleven där hon eller han just befinner sig och utgå därifrån.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Kreativitet
Elevperspektiv
Estetik
Fritid
Handle http://hdl.handle.net/2043/2356 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics