Rekommendation av automatiserade verktyg för att detektera plagiat i källkod på högre utbildningar

DSpace Repository

Rekommendation av automatiserade verktyg för att detektera plagiat i källkod på högre utbildningar

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Rekommendation av automatiserade verktyg för att detektera plagiat i källkod på högre utbildningar
Author Hjort Magnusson, Ossian ; Ahlqvist, Henrik
Date 2017
English abstract
Manual methods for detecting plagiarism in source code among students have for a long time been a heavy task for teachers in programming classes. As these courses tend to contain a large number of students per teacher, it is usually unrealistic for teachers to manually detect plagiarism in all student submissions. Since detecting instances of plagiarism is problematic for this reason, some students will inevitably pass courses with wrong grades. The goal of this thesis is therefore to supply a satisfactory recommendation regarding which automated tool is best suited for usage within a higher education environment. In order to reach the goal of this study, a thorough literature review and several interviews with higher education teachers were performed, and a practical study was done in order to find out which automated tools work best, and satisfies all the requirements set by the teachers and the literature review. After the practical study was performed, it was discovered that there were more than one optimal automated tools available for higher education teachers, depending on different factors, biggest of which being if the tool is meant to be integrated into a bigger system, such as an online school platform, or being used directly by the teacher. The result of the thesis has also provided a possible solution to the problem of providing teachers with adequate evidence.
Swedish abstract
Arbetsprocessen med att manuellt upptäcka plagiat i källkod har länge varit ett stort problem för programmeringslärare. Detta beror på att den manuella processen är väldigt tidskrävande, eftersom att kurserna ofta innehåller ett stort antal studenter. Processen medför även en stor risk för att studenter som plagierar ofta passerar obemärkt, vilket resulterar i att dessa studenter tilldelas felaktiga betyg. Den tidskrävande aktiviteten blir för lärarna i slutändan också väldigt oekonomisk jämfört med användning av en automatiserad lösning. Syftet med det här arbetet är att slutligen ge en fullgod rekommendation av vilket automatiserat verktyg som passar bäst för användning på högre utbildningar. De verktyg som utvärderas i detta arbete har valts ut genom att först utvärdera resultatet från en litteratur- och en intervjustudie. Resultatet från intervjustudien ger även en inblick i vad lärarna på Malmö Högskola har för önskemål angående ett automatiserat verktyg. Valideringen av verktygen har genomförts genom att utföra en praktisk testning på dem. Denna praktiska testning består av tre delar, där två av dem innehåller verkliga inlämningsuppgifter gjorda av studenter på Malmö Högskola. Den tredje testdelen innehåller kod som korrigerats till att innehålla olika varianter av plagiat studenter kan använda, i syfte för att försäkra att verktygens detektering fungerar. Resultatet av studien har också bidragit till en möjlig lösning på problemet med att förse lärare med godtycklig bevisning gällande instanser av plagiat i källkod. Från resultatet av arbetets olika datainsamlingsmetoder dras slutsatsen om vilket verktyg som passar bäst för att användas på högre utbildningar. Rekommendationen av det lämpligaste verktyget varierar beroende på hur det faktiskt är planerat att användas. Faktorer som spelar in i valet är bland annat vilka programmeringsspråk som används i undervisningen på universitetet i fråga eller om verktyget är tänkt att integreras tillsammans med ett större system.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject Plagiat
Källkod
Rekommendation
Handle http://hdl.handle.net/2043/23569 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics