Om man ej behöver svära, varför ska man göra det då

DSpace Repository

Om man ej behöver svära, varför ska man göra det då

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Om man ej behöver svära, varför ska man göra det då
Author Assarsson, Susanna ; Göransson, Marie
Date 2006
Swedish abstract
Sammanfattning Uppsatsen handlar om ungdomars språkvanor på en grundskola. Vi har genom intervjuer undersökt hur ungdomar använder svordomar i olika situationer och om det finns några skillnader på pojkars och flickors språk när det gäller bruket av dessa. Vi har också tittat på hur viktigt det är för ungdomar att använda samma språk. Vidare har vi tagit reda på vilka attityder pedagogerna har mot svordomar, men även vilket ansvar de anser sig ha när det gäller språket i klassrummet. Vi har använt oss av kvalitativ metod d v s man studerar enbart en eller några få miljöer - i vårt fall en skola. Vi har också använt oss av kvantitativ metod - d v s en enkätundersökning. Resultatet på undersökningen visar att det finns en skillnad mellan pojkars och flickors språk. Skillnaden visar sig i hur man uttrycker sig. Vidare framkom det att eleverna tyckte att svordomar tillhörde vardagsspråket och att man inte reagerade särskilt på det. I undersökningen framkom det också att pedagogerna ansåg att man inte skulle använda svordomar i klassrummet. Trots detta använde tre pedagoger ändå svordomar och menade att sammanhanget kunde spela roll när det gällde bruket av dessa. Pedagogernas gemensamma åsikt var att de hade ett stort ansvar när det gällde språket i klassrummet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Fult språk
Svordomar
Handle http://hdl.handle.net/2043/2358 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics