Prototyp för lokalisering av missljud i mekaniska system i realtid

DSpace Repository

Prototyp för lokalisering av missljud i mekaniska system i realtid

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Prototyp för lokalisering av missljud i mekaniska system i realtid
Author Bråhagen, Martin ; Nilsson, Michael
Date 2017
Swedish abstract
Ljud från bilar och maskiner, som inte hör hemma i den normala ljudmiljön, kan vara svåra att lokalisera och tolka av en mängd anledningar. Skulle det visa sig att något är fel och behöver ordnas, blir exempelvis en bilmekaniker tvungen att testa sig fram på traditionella sätt för att hitta ljudkällan och felet. Målsättningen med detta arbete är att utveckla en prototyp, som kan hjälpa till med att framhäva och identifiera avvikande ljud i realtid. Utöver författarnas eget arbete tar rapporten även upp teori kring signalbehandling. I rapporten beskrivs även vetenskapliga arbeten som på olika sätt relaterar till författarnas. En prototyp byggdes som låter en användare lyssna på signalbehandlat ljud i realtid med hjälp av hörlurar. Ljud samlas in med två kontaktmikrofoner och signalbehandlas på ett inbyggt system. Prototypen fungerar som en verktygslåda, vilken låter användaren växla mellan tre olika signalbehandlingsmetoder. Två av metoderna baseras på ett ensamt bandpass respektive bandspärrfilter, vilka användaren kan flytta längs med halva samplingsfrekvensen. Den tredje metoden består av fyra bandpassfilter i följd längs med samplingsfrekvensen, vilka går att höja och sänka individuellt. Prototypen testades med hjälp av två kontrollerade experiment, där testare skulle lokalisera riktningen för olika sorters ljud i en ljudmiljö på två olika testuppställningar. Hypotesen för båda experimenten var att det skulle bli lättare att urskilja ett givet eftersökt ljud i en ljudmiljö, om någon signalbehandlingsmetod användes i förhållande till om ingen användes. Resultaten blev att testarna lyckades bättre med att identifiera riktningen för givna ljud bättre med hjälp av signalbehandlingsmetoderna. Däremot visade testerna att de olika signalbehandlingsmetoderna var olika bra. Det ensamma bandpassfiltret visade sig vara bäst då den användes flest gånger, medan de fyra bandpassfiltren i följd används minst antal gånger.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject signalbehandling
prototyp
kontaktmikrofoner
kontrollerade experiment
Handle http://hdl.handle.net/2043/23597 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics