Föder framgång framgång?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Föder framgång framgång?
Author Gersne, Per
Date 2006
English abstract
not available in english
Swedish abstract
Syftet har varit att undersöka om faktorerna framgång och beröm påverkar skolelevers testresultat. Dessa faktorer förväntas påverka elevers självförtroende. Påverkas elever med sämre självförtroende i större grad av dessa faktorer än elever med normalt eller stort självförtroende? För att undersöka detta har jag låtit elever i några fjärde och femteklasser genomföra tre matematikliknande test. Respondenterna har delats in i halvor och givits olika förutsättningar för att genomföra testen. Testresultaten har sedan rättats och jämförts.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject självförtroende
självbild
framgång
beröm
Handle http://hdl.handle.net/2043/2360 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics