Här delas kärleken till boken med andra

DSpace Repository

Här delas kärleken till boken med andra

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Article, Newspaper
Title Här delas kärleken till boken med andra
Author Persson, Magnus
Date 2017
Swedish abstract
I denna essä undersöks litteraturfestivalen som fenomen, med nedslag i tre olika festivaler: Malmö, Edinburgh och Kristianstad. En av slutsatserna är att festivalerna blir en spegel av de värdehierarkier som präglar det större litterära fältet, men att de också erbjuder en plats för att utmana dessa.
Link https://www.svd.se/har-delas-karleken-till-boken-m... (external link to publication)
Publisher Svenska Dagbladet
Host/Issue Svenska Dagbladet;22 oktober
Language swe (iso)
Subject literary festivals
social reading
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/23601 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics