Regnbågen har många färger

DSpace Repository

Regnbågen har många färger

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Regnbågen har många färger
Author Nygren, Erik
Date 2006
Swedish abstract
Examensarbete: Regnbågen har många färger - Bifrostinspirerad undervisning. Författare: Erik Nygren. Syftet med denna undersökning är att beskriva ett Bifrostinspirerat tematiskt arbetssätt samt visa på lärares, elevers och föräldrars uppfattningar kring denna undervisningsform. Jag vill ge sken åt en pedagogik olik en förmedlingspedagogik där katederundervisning utgör arbetssättet. (se bilaga 1). För min undersökning har jag intervjuat lärare, elever och föräldrar på en skola som arbetar Bifrostinspirerat. Tre olika perspektiv som ger en djupare bild av arbetssättet och verksamheten. Resultatet av intervjuerna visar på en skola fylld av medvetna lärare, intresserade och kreativa elever, föräldrar med en stark tro på ett annorlunda arbetssätt där det finns tid till tanke, fördjupning och fantasi. En viktig slutsats jag kommit fram till är att det behövs nytänkande i skolan och undervisningen. Lärare som bryr sig om och är medvetna om barnens behov. Lärare som tar sig tid till att lyssna och ta elevernas frågor, tankar och idéer på allvar. Det är inte alltid målet som är det viktigaste utan resan. Kanske kan skolan och lärandet ses som en resa. Så länge vi lär oss nya saker, fortsätter resan. Kanske resan i sig är målet. Nyckelord: tematisk, meningsfull, upplevelse, Bifrost, lärande,
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Bifrostinspirerat arbetssätt
Handle http://hdl.handle.net/2043/2361 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics